Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej

Już od 2011 roku warsztaty organizuje Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, stawiając sobie za cel poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczestników muzyką religijną oraz przekazanie im praktycznych umiejętności z zakresu śpiewu i gry na instrumentach.

Warsztaty prowadzą znani muzycy: Paweł Bębenek – śpiewak, kompozytor, dyrygent, związany środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów, Hubert Kowalski – kompozytor, muzyk, wokalista, pedagog, związany z Chórem Polskiego Radia w Krakowie oraz Piotr Pałka - śpiewak, kompozytor, dyrygent, założyciel i prowadzący chóru Voce Angeli działający przy bazylice oo. franciszkanów w Krakowie

Nad całością wydarzenia czuwa ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym, który od wielu lat angażuje się w organizację rozmaitych projektów i przedsięwzięć muzycznych w archidiecezji białostockiej. W organizację wydarzenia zaangażowani są również alumni, pełniąc rolę gospodarzy miejsca.

"W warsztatach uczestniczą chórzyści i instrumentaliści mający od szesnastu do kilkudziesięciu lat. Są to osoby przeważnie związane z muzyką liturgiczną, czyli śpiewający w scholach, chórach parafialnych czy różnego rodzaju zespołach. Są też instrumentaliści, w oparciu o schemat orkiestry symfonicznej"

mówi ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym

Uczestnicy warsztatów, biorą udział w zajęciach związanych z emisją głosu, słuchem muzycznym, dykcją, nauką pieśni liturgicznych, chorału gregoriańskiego oraz doskonaleniem gry na instrumentach. Ponadto, słuchają konferencji na temat muzyki liturgicznej, wokalno-instrumentalnej.

„Poprzez wspólne próby, pracę nad emisją głosu, grę na instrumentach, staramy się zaproponować wykonywanie podczas liturgii muzyki wokalno-instrumentalnej. Zajęcia są połączeniem modlitwy i pracy. Dzień zaczyna się Mszą św., a kończy się wspólną modlitwą wieczorną. Staramy się pokazać uczestnikom, że gra na instrumentach i śpiew to także sposób modlitwy, wyrażania czci Bogu“

dodaje ks. Krzysztof Łapiński

VIII Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej

Data: 31 sierpnia- 2 września 2018 r.
Miejsce: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Msza Święta: Parafia pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
Prowadzący: Paweł Bębenek, Hubert Kowalski, Piotr Pałka

W dniach 31 sierpnia – 2 września 2018 r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownego w Białymstoku odbyły się Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej. Ósma już edycja ćwiczeń muzycznych zgromadziła blisko 200 uczestników, którzy pod kierunkiem znanych krakowskich muzyków – Piotra Pałki, Huberta Kowalskiego i Pawła Bębenka, rozwijali swoje muzyczne umiejętności.

Tematyką tegorocznych warsztatów była jedność. Hasło spotkań - „… aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał”, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana, stanowiło zachętę do realizacji w życiu codziennym Modlitwy Arcykapłańskiej Chrystusa, na płaszczyźnie posługi muzycznej w liturgii.

Nad całością wydarzenia czuwał ks. kan. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w białostockim Seminarium Duchownym. W organizację wydarzenia zaangażowani byli alumni, pełniąc rolę gospodarzy miejsca.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od wspólnej modlitwy do Ducha Świętego, po której zaczęły się ćwiczenia muzyczne. Wieczorem uczestnicy wysłuchali konferencji duchowej ks. kan. Krzyszofa Łapińskiego, poświęconej postaci bł. Bolesławy Lament. Następnie wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której chętni mogli skorzystać z sakramentu pokuty.

Po wspólnej Eucharystii na rozpoczęcie drugiego dnia warsztatów, sprawowanej przez ks. Łapińskiego w seminaryjnej kaplicy, uczestnicy przystąpili do kolejnych ćwiczeń, których punktem kulminacyjnym była wieczorna próba w kościele pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku.

Ostatni dzień muzycznych zmagań rozpoczął się modlitwą brewiarzową. Następnie uczestnicy odbyli próbę generalną, po której udali się na Eucharystię zamykającą warsztaty w kościele pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku. Uroczystej Eucharystii, przygotowanej od strony muzycznej przez osoby biorące udział w warsztatach, przewodniczył ks. kan. Krzysztof Łapiński. Po zakończonej liturgii miał miejsce tradycyjny koncert finałowy, który pozwolił zaprezentować utwory wokalno-instrumentalne, przygotowane podczas tegorocznych prac warsztatowych.

Piotr Dzierzgowski

dostępne nagrania

Podczas tych warsztatów został zarejestrowany dźwięk i obraz.
Kamery: Tomasz Krynicki, Mateusz Wojciula, Bogdan Zajkowski
Rejestratory audio: Bogdan Zajkowski
Montaż: Tomasz Krynicki
Napisy YouTube: Tomasz Krynicki

13 utworówPobierz wszystkoOglądaj na YT

Msza Święta

7 utworów
# Utwór

1

YT Bolesławo prowadź

dyryg. Piotr Pałka

 • m. ks. Sławomir Ropiak
 • opr. Piotr Pałka
 • sł. s. Aloiza Wanda Łakowicz

2

YT Kyrie

dyryg. Hubert Kowalski

 • Missa de Misericordia
 • H. Kowalski
 • marzec 2018

3

YT Alleluja

dyryg. Paweł Bębenek

 • z Mszy o św. Zygmuncie Gorazdowskim
 • Paweł Bębenek

4

YT Różne są dary łaski

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek

5

YT Agnus Dei

dyryg. Hubert Kowalski

 • Missa de Misericordia
 • H. Kowalski
 • marzec 2018

6

YT Magnificat

dyryg. Paweł Bębenek

 • Śpiewaj serce moje
 • Nieszpory o Niepokalanym Sercu Maryi
 • Paweł Bębenek

7

YT O Matko Bolesławo

dyryg. Hubert Kowalski

 • t. s. A. Lakowicz MSF
 • adapt. s. Honorata
 • muz. ref. i opr. H. Kowalski

Koncert

6 utworów
# Utwór

8

YT Witaj Miłosierny Jezu

dyryg. Hubert Kowalski

 • t. na podst. Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej
 • m. R. Twardowski
 • opr. K. Kowalski

9

YT Jeśli ktoś jest spragniony

dyryg. Piotr Pałka

 • m. Piotr Pałka
 • t. J 7, 37b. 38

10

YT O piękności niestworzona

dyryg. Piotr Pałka

 • t. s. Faustyna Kowalska
 • m. Piotr Pałka
 • Hamburg 4.XII.2004

11

YT Chwal Jerozolimo Pana

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek
 • t. Anna Duda SCM

12

YT Jezus najwyższe Imię

dyryg. Hubert Kowalski

 • opr. Hubert Kowalski

13

YT Niech będzie chwała i cześć

dyryg. Piotr Pałka

 • opr. Piotr Pałka

VII Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej

Data: 1 - 3 września 2017 r.
Miejsce: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Msza Święta: Parafia pw. Matki Kościoła w Białymstoku
Prowadzący: Paweł Bębenek, Hubert Kowalski, Piotr Pałka

W dniach 1-3 września 2017 r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku blisko 200 osób w różnym wieku, pod przewodnictwem znanych krakowskich kompozytorów - Piotra Pałki, Huberta Kowalskiego i Pawła Bębenka, doskonalili swoje umiejętności muzyczne. Była to VII edycja Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych Archidiecezji Białostockiej.

Głównym koordynatorem warsztatów był ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. W organizację wydarzenia zaangażowani byli alumni, którzy starali się służyć naszym gościom pełniąc rolę gospodarzy.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się wspólną modlitwą do Ducha Świętego, po której zaczęły się próby. Wieczorem uczestnicy wysłuchali konferencji ks. Łapińskiego, a następnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu chętni mogli skorzystać z sakramentu pojednania.

Ćwiczenia muzyczne i próby w drugi dzień warsztatów poprzedziła wspólna Eucharystia. Wieczorem odbyła się próba akustyczna w Kościele pw. Matki Kościoła przy ul. Pogodnej w Białymstoku.

Ostatni dzień warsztatów rozpoczęła modlitwa brewiarzowa. Następnie odbyły się kolejne próby.

Trzy dni wytężonej pracy połączonej z modlitwą zakończyła uroczysta Eucharystia w Kościele pw. Matki Kościoła pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego. Oprawa muzyczna Mszy św., a także koncert, który odbył się po niej to efekt trzydniowej pracy muzyków.

„Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1, 46) to słowa, które towarzyszyły tegorocznemu spotkaniu muzyków. Warsztaty były wspaniałym doświadczeniem spotkania z Bogiem i z innymi ludźmi, a także wspólnoty, która wielbi Boga.

Piotr Dzierzgowski

dostępne nagrania

Podczas tych warsztatów został zarejestrowany dźwięk i obraz.
Kamery: Tomasz Krynicki, ???, Bogdan Zajkowski
Rejestratory audio: Tomasz Krynicki, Bogdan Zajkowski
Montaż: Tomasz Krynicki
Napisy YouTube: Tomasz Krynicki, Paulina Zawadzka

15 utworówPobierz wszystkoOglądaj na YT

Msza Święta

6 utworów
# Utwór

1

YT Uwielbiam Cię, Abba

dyryg. Piotr Pałka

 • muz. Piotr Pałka
 • t. s. Remigiusza Dziewit CSSMA

2

YT Alleluja

dyryg. Hubert Kowalski

 • trad. greg.
 • muz. Hubert Kowalski

3

YT Ty przez Królową

dyryg. Hubert Kowalski

 • t. Jan Budziaszek i Leopold Twardowski
 • m. Leopold Twardowski

4

YT Agnus Dei

dyryg. Piotr Pałka

 • Missa Martyrum
 • Piotr Pałka

5

YT Uwielbiamy Cię, wychwalamy Cię

dyryg. Piotr Pałka

 • Panu Zbyszkowi, Pani Magdalenie oraz całej Polonii w Chicago
 • m. sł. Piotr Pałka - 25.10.2016

6

YT Ty jesteś Panie Bogiem łaski

dyryg. Piotr Pałka

 • t. i m. s. M. Emanuela Gemza ZMBM
 • opr. Piotr Pałka

Koncert

9 utworów
# Utwór

7

YT Tobie wznawiamy, Panno

dyryg. Paweł Bębenek

 • t. trad.
 • m. Paweł Bębenek

8

YT Sub Tuum praesidium

dyryg. Hubert Kowalski

9

YT Bogurodzica

dyryg. Hubert Kowalski

10

YT Virgo Maria

dyryg. Hubert Kowalski

 • t. Alina i Hubert Kowalscy
 • m. Hubert Kowalski

11

YT Stabat Mater Speciosa

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek
 • sł. Giacopone da Todi (?)
 • tł. Felicjan Faleński

12

YT Na zaśnięcie

dyryg. Paweł Bębenek

 • sł. bł. Władysław z Gielniowa
 • muz. Paweł Bębenek

13

YT Niepokalane Serce Maryi

dyryg. Piotr Pałka

 • m. Piotr Pałka
 • 20.12.2016

14

YT Niech Ciało Twe Chryste mnie strzeże

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek
 • Kraków 8.04.2016

15

YT Attende Domine

dyryg. Hubert Kowalski


VI Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej

Data: 26 - 28 sierpnia 2016 r.
Miejsce: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Msza Święta: Parafia pw. Ducha Świętego w Białymstoku
Prowadzący: Paweł Bębenek, Hubert Kowalski, Piotr Pałka

W dniach 26-28 sierpnia 2016 r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku odbyły się VI Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej. Zgromadziły one blisko 150 uczestników: chórzystów i instrumentalistów.

Warsztaty poprowadzili znani kompozytorzy i dyrygenci, propagatorzy muzyki liturgicznej - Paweł Bębenek, Hubert Kowalski oraz Piotr Pałka. Doświadczenie, którym dzielili się z uczestnikami miało na celu popularyzację muzyki kościelnej, wspólną modlitwę środowiska muzycznego oraz rozwijanie, ożywianie i tworzenie nowych grup odpowiedzialnych za prowadzenie śpiewów w czasie Mszy św., nabożeństw i modlitw.

Tematyką tegorocznych warsztatów, tak jak przed rokiem były psalmy i pieśni do Ducha Świętego. Hasło spotkań były słowa – „Napełniajcie się Duchem, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach” zaczerpnięte z Listu do Efezjan, które zachęcały uczestników, aby w modlitwie, wyrażonej także poprzez muzykę i śpiew, obecna była radość i moc Ducha Świętego.

Nad całością wydarzenia czuwał ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w białostockim Seminarium Duchownym, który od wielu lat angażuje się w organizację rozmaitych projektów i przedsięwzięć muzycznych w archidiecezji.

Uczestnicy warsztatów w repertuarze tegorocznej edycji mogli poznać współczesne aranżacje tradycyjnych utworów, a także nowe kompozycje czerpiące inspiracje z doświadczenia wiary ich twórców, z Psalmów, literatury chrześcijańskiej oraz poezji religijnej. Nie zabrakło również sięgania do źródeł muzyki kościelnej – chorału gregoriańskiego.

Uwieńczeniem warsztatów była uroczysta Msza św. w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego. Od strony muzycznej przygotowali ją uczestnicy warsztatów. Po jej zakończeniu odbył się tradycyjny koncert finałowy, który pozwolił zaprezentować utwory wolano-instrumentalne, które zostały przygotowane podczas tegorocznych prac i ćwiczeń warsztatowych.

Piotr Dzierzgowski

dostępne nagrania

Podczas tych warsztatów został zarejestrowany dźwięk i obraz.
Kamery: Tomasz Krynicki, ???, Bogdan Zajkowski
Rejestratory audio: Tomasz Krynicki, Bogdan Zajkowski
Montaż: Tomasz Krynicki
Napisy YouTube: Tomasz Krynicki

13 utworówPobierz wszystkoOglądaj na YT

Msza Święta

6 utworów
# Utwór

1

YT Hymn do Ducha Świętego

dyryg. Hubert Kowalski

2

YT Kyrie

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek
 • Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Jackowi Jezierskiemu w 1. rocznicę ingresu do Katedry św. Mikołaja w Elblągu

3

YT Alleluja

dyryg. Hubert Kowalski

 • m. Hubert Kowalski

4

YT Przyjdź Panie Jezu

dyryg.

 • m. Paweł Bębenek

5

YT Jezu ufam Tobie

dyryg. Piotr Pałka

 • m. Piotr Pałka
 • Siostrze Przełożonej Łukaszy Mędrali ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

6

YT Idźcie, oto posyłam Was (Ite)

dyryg. Piotr Pałka

 • m. Piotr Pałka
 • t. o. Andrzej Zając OFM Conv
 • Missa martyrum

Koncert

7 utworów
# Utwór

7

YT Łaska Pana

dyryg. Piotr Pałka

 • m. t. Piotr Pałka - 06.06.1993

8

YT Przyjdź Duchu Święty, napełnij me serce

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek

9

YT Veni Sancte Spiritus

dyryg. Hubert Kowalski

10

YT Przyjdź Duchu Święty i rozpal w nas płomień

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek - luty 2010

11

YT Communio

dyryg. Piotr Pałka

 • m. Piotr Pałka
 • t. o. Andrzej Zając OFM Conv

12

YT Duchu wietrze

dyryg. Hubert Kowalski

 • CSDC
 • oprac: Hubert Kowalski

13

YT Idźcie, oto posyłam Was (bonus)

dyryg. Piotr Pałka

 • m. Piotr Pałka
 • t. o. Andrzej Zając OFM Conv
 • Missa martyrum

V Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej

Data: 28 - 30 sierpnia 2015 r.
Miejsce: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Msza Święta: Parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku
Prowadzący: Paweł Bębenek, Hubert Kowalski, Piotr Pałka

W dniach 28-30 sierpnia 2015 roku w budynku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku odbywały się V Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej.

Tegoroczna edycja zgromadziła 150 muzyków, wokalistów i instrumentalistów, głównie z terenu naszej archidiecezji. Kolejny raz warsztaty poprowadzili Paweł Bębenek, Hubert Kowalski oraz Piotr Pałka.

Jako kompozytorzy i dyrygenci wkładają oni wiele pracy w propagowanie muzyki liturgicznej. Ich wieloletnia działalność kompozytorska ożywia i inspiruje polską muzykę kościelną, ukazując doniosłość i piękno śpiewu liturgicznego.

Głównym koordynatorem warsztatów był ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. Od wielu lat angażuje się on w organizację rozmaitych projektów i przedsięwzięć muzycznych w Archidiecezji Białostockiej.

Warsztaty liturgiczno-muzyczne mają na celu nie tylko poznanie nowych pieśni, ale przede wszystkim kształcenie w uczestnikach zmysłu liturgicznego i umiejętności modlitwy śpiewem. Dlatego też oprócz czysto technicznej nauki utworów w planie warsztatów znalazła się konferencja, nabożeństwo i wspólne Msze św. Często podczas prób kompozytorzy dzielili się z uczestnikami swoimi refleksjami duchowymi na temat danych utworów. Można więc powiedzieć, że był to czas rekolekcji liturgicznych.

Tematem tegorocznych warsztatów były słowa: „Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy”. Poszczególne psalmy wyrażają uczucia ludzi będących w przeróżnej sytuacji życiowej. W jednych wybrzmiewa głośna prośba, w innych żal za popełnione grzechy, w jeszcze innych dziękczynienie i uwielbienie Boga. Psalmy są na wskroś ludzkie – bardzo łatwo jest się w nich odnaleźć. Dlatego też tematem tych warsztatów jest zachęta do modlitwy psalmami, aby odkryć skarb ukryty w Księdze Psalmów. Z niej bowiem Kościół nieustannie czerpie inspiracje do tekstów liturgicznych.

Warsztaty zakończyła uroczysta Msza św. połączona z koncertem finałowym w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku, której przewodniczył Bp Henryk Ciereszko.

Robert Matys

dostępne nagrania

Podczas tych warsztatów został zarejestrowany dźwięk i obraz.
Kamery: ???, Bogdan Zajkowski
Rejestratory audio: Bogdan Zajkowski
Montaż: Tomasz Krynicki
Napisy YouTube: Tomasz Krynicki

11 utworówPobierz wszystkoOglądaj na YT

Msza Święta

6 utworów
# Utwór

1

YT Oto Bóg jest moim zbawieniem

dyryg. Paweł Bębenek

 • t. na podst. Księgi Izajasz
 • m. Paweł Bębenek

2

YT Kyrie

dyryg. Hubert Kowalski

 • Hubert Kowalski

3

YT Alleluja

dyryg. Piotr Pałka

 • m. Piotr Pałka

4

YT Błogosławieni

dyryg. Paweł Bębenek

 • Paweł Bębenek

5

YT Agnus Dei

dyryg. Hubert Kowalski

 • Hubert Kowalski

6

YT Panie dobry jak chleb

dyryg. Hubert Kowalski

 • m. ks. W. Kądziela, t. bp J. Zawitkowski
 • opr. Hubert Kowalski

Koncert

5 utworów
# Utwór

7

YT Da pacem Domine

dyryg. Hubert Kowalski

 • opr. Hubert Kowalski

8

YT Miłujcie się wzajemnie

dyryg. Paweł Bębenek

 • t. na podst. 1 Kor 13
 • m. U. Dąbrowska

9

YT Pasterzem jest mój dobry Pan (Psalm 23)

dyryg. Piotr Pałka

 • t. na podst. Psalmu 23
 • Piotr Pałka

10

YT Świadek Miłosierdzia

dyryg. Piotr Pałka

 • t. ks. Tadeusz Golecki
 • m. Piotr Pałka

11

YT Wielki jest Pan

dyryg. Hubert Kowalski

 • m. A. Gouzes OP
 • opr. M Pilśniak OP

IV Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej

Data: 29 - 31 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Msza Święta: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
Prowadzący: Paweł Bębenek, Hubert Kowalski, Piotr Pałka

W dniach 29-31 sierpnia 2014 roku w budynku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku odbywały się IV Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne.

Tegoroczna edycja zgromadziła wielu muzyków, wokalistów i instrumentalistów, głównie z terenu naszej archidiecezji. Warsztaty poprowadzili znani kompozytorzy i dyrygenci, propagatorzy muzyki liturgicznej - Paweł Bębenek, Hubert Kowalski oraz Piotr Pałka przy wsparciu miejscowych muzyków.

Ich ponad dziesięcioletnie doświadczenie wspólnej pracy warsztatowej na terenie całej Polski ma na celu przede wszystkim wspólną modlitwę środowiska zainteresowanego świadomym przeżywaniem liturgii. Założeniem organizatorów jest popularyzacja muzyki kościelnej, rozwijanie, ożywianie i tworzenie nowych grup odpowiedzialnych za prowadzenie śpiewów w czasie Mszy św., nabożeństw i modlitw.

Ostatnim wspólnym dziełem duetu kompozytorów Huberta Kowalskiego i Piotra Pałki było Oratorium ku czci błogosławionego ks. Michała Sopoćki pt. „Oto wierny sługa mój”, wykonanego w czerwcu tego roku w ramach uroczystości jubileuszowych Abp. Edwarda Ozorowskiego.

Nad całością wydarzenia czuwał ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym, który od wielu lat angażuje się w organizację rozmaitych projektów i przedsięwzięć muzycznych w archidiecezji białostockiej.

Tematyka tegorocznych warsztatów wynika z dynamicznego rozwoju wspólnot ewangelizacyjnych, prowadzących modlitwy uwielbienia, które mocno akcentują dziękczynny wymiar modlitwy chrześcijańskiej. Rozwój tych grup wpływa na powstawanie licznych nowych utworów, które można włączać do liturgii zgodnie z istniejącymi przepisami liturgicznymi.

Uczestnicy warsztatów w repertuarze ostatniej edycji warsztatów mogli poznać m.in. sięgające do źródeł muzyki kościelnej dziedzictwo chorału gregoriańskiego, nowe aranżacje tradycyjnych utworów, a także nowe kompozycje czerpiące inspirację z doświadczenia wiary ich twórców, z Psalmów, literatury chrześcijańskiej oraz poezji religijnej.

Warsztaty zakończyła uroczysta Msza św. połączona z koncertem finałowym w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, której przewodniczył bp Henryk Ciereszko.

Adam Kiermut

dostępne nagrania

Podczas tych warsztatów został zarejestrowany dźwięk i obraz.
Rejestratory audio: Bogdan Zajkowski
Montaż: Tomasz Krynicki
Napisy YouTube: Tomasz Krynicki

15 utworówPobierz wszystkoOglądaj na YT

Msza Święta

7 utworów
# Utwór

1

YT Veni Sancte Spiritus - Miłość ponad wszystko

dyryg. Piotr Pałka

 • Modlitwa przebłagalna i wynagradzająca
 • m. i sł. Piotr Pałka

2

YT Kyrie

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek

3

YT Alleluja

dyryg. Piotr Pałka

 • m. Piotr Pałka

4

YT Boże mój, Boże, szukam Ciebie

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek

5

YT Agnus Dei

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek

6

YT Cantate Domino

dyryg. Hubert Kowalski

 • m. Hubert Kowalski

7

YT Oto Ja, twój Bóg

dyryg. Piotr Pałka

 • m. Piotr Pałka

Koncert

8 utworów
# Utwór

8

YT Ciebie Boże chwalimy

dyryg. Hubert Kowalski

 • m. XVIII w., (Miod.)
 • opr. Hubert Kowalski

9

YT Niechaj Cię Panie wielbią wszystkie Twoje dzieła (Psalm 145)

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek

10

YT Miłość Twa, Panie uskrzydla

dyryg. Piotr Pałka

 • m. Piotr Pałka

11

YT Błogosławcie Pana

dyryg. Paweł Bębenek

 • m. Paweł Bębenek
 • sł. Paula Siewak OCPA
 • Z okazji peregrynacji Relikwii św. Teresy z Lisieux

12

YT Niech cała ziemia

dyryg. Hubert Kowalski

 • Matt Redman
 • opr. Hubert Kowalski

13

YT Pan wywyższony

dyryg. Hubert Kowalski

 • Twila Paris

14

YT Tryskające zdroje w Studni

dyryg. Piotr Pałka

 • t.s. Leonia Przybyło CSSMA
 • m. Piotr Pałka
 • ks. Rafałowi Grzelczykowi

15

YT Bądźmy mocni w Panu

dyryg. Hubert Kowalski

 • t. Alina i Hubert Kowalscy
 • m. Hubert Kowalski

III Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej

Data: 30 sierpnia- 1 września 2012 r.
Miejsce: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Msza Święta: Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza
Prowadzący: Paweł Bębenek, Hubert Kowalski, Piotr Pałka

"Ja jestem chlebem żywym”, to myśl przewodnia trzeciej edycji Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych Archidiecezji Białostockiej, który odbywały się w dniach 30 sierpnia -1 września 2013 r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Wzięło w nich udział ponad 160 osób.

Uczestnikami warsztatów byli chórzyści i instrumentaliści, osoby śpiewające i grające w scholach, chórach parafialnych a także różnego rodzaju zespołach z Białegostoku i archidiecezji.

Spotkania warsztatowe prowadzili znani muzycy: Hubert Kowalski - kompozytor, wokalista, pedagog, Paweł Bębenek - śpiewak, kompozytor, dyrygent, związany z środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów oraz po Piotr Pałka - śpiewak, kompozytor, dyrygent, założyciel i prowadzący chóru Voce Angeli działający przy bazylice oo. franciszkanów w Krakowie. W organizację i prowadzenie przedsięwzięcia aktywnie włączyli się alumni białostockiego Seminarium Duchownego.

Podczas trzech dni warsztatów, uczestnicy brali udział w zajęciach związanych z emisją głosu, kształceniem słuchu muzycznego, dykcją, nauką pieśni liturgicznych, chorału gregoriańskiego oraz doskonaleniem gry na instrumentach. Ponadto, słuchali konferencji na temat uwielbiania przez śpiew oraz nt. miejscu muzyków w kościele, które wygłosił ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w Białostockim Seminarium Duchownym.

Ważnym elementem, jednoczącym uczestników spotkania była wspólna modlitwa podczas Eucharystii, Liturgii Godzin a także adoracji Najświętszego Sakramentu. Tematyka eucharystyczna związana z hasłem tegorocznych warsztatów została również podejmowana przez uczestników w kompozycjach.

Zwieńczeniem trzeciej edycji Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych Archidiecezji Białostockiej była niedzielna Msza św. w parafii św. Kazimierza w Białymstoku, której przewodniczył Bp Henryk Ciereszko. Oprawę Eucharystii od strony muzycznej oraz koncert muzyki sakralnej po niej przygotowali uczestnicy warsztatów.

Jak zapowiadają organizatorzy, warsztaty liturgiczno-muzyczne będą kontynuowane w następnych latach.

Michał Urban

dostępne nagrania

Podczas tych warsztatów nie został zarejestrowany dźwięk i obraz.

Brak nagrań


II Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej

Data: 7 - 9 września 2012 r.
Miejsce: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Msza Święta: Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku
Prowadzący: Paweł Bębenek, Hubert Kowalski

"Matko Miłosierdzia, módl się za nami" to myśl przewodnia drugiej edycji Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych Archidiecezji Białostockiej, który odbywały się w dniach 7-9.09.2012r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Wzięło w nich udział ponad 130 osób.

Uczestnikami warsztatów byli chórzyści i instrumentaliści, osoby śpiewające i grające w scholach, chórach parafialnych a także różnego rodzaju zespołach z Białegostoku i archidiecezji.

Spotkania warsztatowe prowadzili znani muzycy: Hubert Kowalski - kompozytor, wokalista, pedagog, oraz Paweł Bębenek - śpiewak, kompozytor, dyrygent, związany z środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów. W organizację i prowadzenie przedsięwzięcia aktywnie włączyli się alumni białostockiego Seminarium Duchownego.

Podczas trzech dni warsztatów, uczestnicy brali udział w zajęciach związanych z emisją głosu, kształceniem słuchu muzycznego, dykcją, nauką pieśni liturgicznych, chorału gregoriańskiego oraz doskonaleniem gry na instrumentach. Ponadto, słuchali konferencji na temat uwielbiania przez śpiew oraz nt miejscu muzyków w kościele, które wygłosił ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w Białostockim Seminarium Duchownym

Ważnym elementem, jednoczącym uczestników spotkania była wspólna modlitwa podczas Eucharystii, Liturgii Godzin a także adoracji Najświętszego Sakramentu.

Tematyka Maryjna związana z hasłem tegorocznych warsztatów została również podejmowana przez uczestników w kompozycjach. Niektóre z nich zostały specjalnie napisane na warsztaty.

Zwieńczeniem drugiej edycji Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych Archidiecezji Białostockiej była niedzielna Msza św. w Archikatedrze Białostockiej, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Edward Ozorowski. Oprawę Eucharystii od strony muzycznej oraz koncert muzyki sakralnej po niej przygotowali uczestnicy warsztatów.

Jak zapowiadają organizatorzy, warsztaty liturgiczno-muzyczne będą kontynuowane w następnych latach.

Daniel Kułakowski

dostępne nagrania

Podczas tych warsztatów nie został zarejestrowany dźwięk i obraz.

Brak nagrań


I Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej

Data: 9 - 11 września 2011 r.
Miejsce: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Msza Święta: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
Prowadzący: Hubert Kowalski, Paweł Bębenek

Ponad 150 osób uczestniczy w dniach 9–11 września w odbywających się po raz pierwszy Warsztatach Liturgiczno-Muzycznych Archidiecezji Białostockiej. Warsztaty zorganizowało Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, stawiając sobie za cel poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczestników muzyką religijną oraz przekazanie im praktycznych umiejętności z zakresu śpiewu i gry na instrumentach.

W warsztatach uczestniczą chórzyści i instrumentaliści mający od szesnastu do kilkudziesięciu lat. „Są to osoby przeważnie związane z muzyką liturgiczną, czyli śpiewający w scholach, chórach parafialnych czy różnego rodzaju zespołach. Są też instrumentaliści, w oparciu o schemat orkiestry symfonicznej“ – mówi KAI ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej seminarium duchownego w Białymstoku.

Uczestnicy warsztatów, biorą udział w zajęciach związanych z emisją głosu, słuchem muzycznym, dykcją, nauką pieśni liturgicznych, chorału gregoriańskiego oraz doskonaleniem gry na instrumentach. Ponadto, słuchają konferencji na temat muzyki liturgicznej, wokalno-instrumentalnej.

„Poprzez wspólne próby, pracę nad emisją głosu, grę na instrumentach, staramy się zaproponować wykonywanie podczas liturgii muzyki wokalno-instrumentalnej. Zajęcia są połączeniem modlitwy i pracy. Dzień zaczyna się Mszą św., a kończy się wspólną modlitwą wieczorną. Staramy się pokazać uczestnikom, że gra na instrumentach i śpiew to także sposób modlitwy, wyrażania czci Bogu“ – dodaje ks. Łapiński

Warsztaty prowadzą znani muzycy: Hubert Kowalski – kompozytor, muzyk, wokalista, pedagog, związany z Chórem Polskiego Radia w Krakowie oraz Paweł Bębenek – śpiewak, kompozytor, dyrygent, związany środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów.

„Mam nadzieję, że inicjatywa podjęta przez nasze seminarium ukazuje możliwość spotkania z Bogiem poprzez muzykę i przyczynia się do rozwoju uzdolnień muzycznych, pomaga odkrywać piękno i różnorodność muzyki sakralnej oraz zaowocuje zaangażowaniem się młodych ludzi w parafie“ – podkreśla rektor białostockiego seminarium ks. prof. Adam Skreczko.

Białostockie warsztaty przebiegają pod hasłem: „Miłosierdzie Boże na wieki wychwalać będę”. Tematyka Bożego miłosierdzia jest również podejmowana przez uczestników w kompozycjach. Niektóre z nich zostały specjalnie napisane na warsztaty. „Dlatego na miejsce zakończenia został wybrany kościół Miłosierdzia Bożego, gdzie znajduje się grób bł. ks. Michała Sopoćki, Apostoła Bożego Miłosierdzia“ – zaznacza ks. Łapiński.

Zwieńczeniem warsztatów będzie niedzielna Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, przygotowana od strony muzycznej przez uczestników warsztatów oraz koncert muzyki sakralnej. Jak zapowiadają organizatorzy, warsztaty liturgiczno-muzyczne będą kontynuowane w kolejnych latach.

ekai.pl

dostępne nagrania

Podczas tych warsztatów nie został zarejestrowany dźwięk i obraz.

Brak nagrań